30.05.2023 - Malatya Fırat Haber
REKLAM ALANI

Fırat Kalkınma Ajansı, Kadın ve Genç İstihdamını Desteklemek için Proje Başlatıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, Kadın ve Genç İstihdamını Desteklemek için Proje Başlatıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, Kadın ve Genç İstihdamını Desteklemek için Proje Başlatıyor

KONU :           TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Açılış Konferansı

TARİH            :           28 Ocak 2022, Cuma

SAAT :           09:30-16.30

YER    :           Malatya, Anemon Hotel; Yakınca, Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 27, 44400 Yeşilyurt/Malatya

Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyet bölgesi olan Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli’deki kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu’ nu başlatıyor.

Reklam

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen ve TRB1 Bölgesinde 24 ay süresince uygulanacak olan Operasyonun Açılış Konferansı 28 Ocak 2022 Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında Malatya’da Anemon Hotel’de gerçekleştirilecek.

Konunun ilgili taraflarını   bir araya getirmek ve paydaşlar arasında gelecekteki etkileşimler için bir ağ oluşturma platformu kurmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun ev sahipliğinde  yapılacak olan  Açılış Konferansına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,katılacak.  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin de Konferansa çevrim içi olarak bağlanıp birer konuşma yapacak.

TRB1 Bölgesi’nde yoksulluk içinde olan veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençleri mesleki becerilerini geliştirmeye teşvik etmek hedefiyle gerçekleştirilecek olan Konferansta, İzgören Akademi, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şerif İzgören de “Fark Yaratmak” konusunda bir konuşma yapacak.

Konferansın son bölümünde ise Kariyer Uzmanı ve Eğitmen Umur Çalıkoğlu’nun moderatörlüğünde Kadın ve Genç İşgücünü İstihdama Dahil Etmek: Geleceğin İş Dünyası Nasıl Olacak?  konulu bir panel gerçekleştirilecek. Panele Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kezban Çelik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Planlama, Programlama ve Kentsel Gelişme Dairesinden SOGEP Koordinatörü Kamil Taşçı, ve İLO Türkiye Ofisi’nden İstihdam Uzmanı Gizem  Karslı katılacak.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erecek.

Projemizin açılış Konferansı ile ilgili davetiyemiz ve Konferans programı ekte olup, katılımınızdan büyük memnuniyet duyarız.

 Bilgi için: Naim BOŞKUT, 0535 842 63 23

‘TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu’ Hakkında Bilgi

TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu,’ Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen, Fırat Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı olduğu bir teknik yardım projesidir.  Proje, Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinde yürütülmektedir.

Projenin Hedefi

Sosyal içermeyi teşvik etmek ve herkesin kaliteli istihdam ve eğitim hizmetlerine erişimini iyileştirmek,

Projenin Amacı

TRB1 Bölgesinde yoksulluk içindeki veya yoksulluk riski altındaki kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak sosyal içermelerini teşvik etmektir.

Proje istihdam açısından dezavantajlı durumda olan gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmaya odaklanmakta; bu bağlamda iş gücü piyasasında gençlerin ve kadınların karşılaştığı mevcut zorluklara çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedef Kitlesi

  • Sosyal güvencesi olmayan kadınlar ve 18-35 yaş arası işsiz genç yetişkinler,
  • Sosyal içerme ve istihdam alanında çalışan kamu kurumları,
  • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin personeli,
  • Fırat Kalkınma Ajansı personeli,
  • İşverenler ve işveren temsilcileri,
  • Kadın, sosyal içerme ve istihdam alanında çalışan kooperatifler,
  • Kadın, sosyal içerme ve istihdam alanında çalışan STK’lar,
  • TRB1 bölgesindeki üniversitelerin öğrencileri

Uygulama Alanları

Projenin genel hedefine ve amacına uygun olarak 4 uygulama alanı bulunmaktadır.

Hedef Gruplara Yönelik Hizmetler ve Eğitimler

Hedef gruplara yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra mesleki ve beceri geliştirme eğitimlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını içermektedir.

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

“İstihdam”, “kadın “ve “genç” konularında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların personelinin kapasiteleri geliştirilecektir.

Farkındalık Arttırma

Bilinçlendirme faaliyetleri ağırlıklı olarak kamuoyunu, işverenleri, üniversiteleri, kadınları ve gençleri, üniversite öğrencilerini, kamu kurum çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini ve STK’ları hedef almaktadır. Bu faaliyetlerle, kamu istihdam hizmetleri, hedef kitlelere yönelik istihdam teşvikleri ve kadın istihdamının önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

Hedef grupların istihdamına ilişkin hem profillerini hem de istihdam olanaklarını içeren ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile işsiz kadın ve genç profilleri arasında toplumsal cinsiyet perspektifinden bir boşluk analizini de kapsayan bir raporun hazırlanması faaliyetini içermektedir. Bu kapsamda ayrıca üniversiteler arasında iş birliğini desteklemek üzere sosyal girişimciliği modelleyen bir çalışma da yapılacaktır.

Ulaşılması Beklenen Sonuçlar

Projenin sonunda ulaşılması beklenen sonuçlar, IPA 2 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı’nda (EESP SOP) yer alan gösterge türleri takip edilerek aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Sonuç 1: TRB1 Bölgesinde yoksul olan veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençlerin mesleki becerileri geliştirilmek

Sonuç 2: Fırat Kalkınma Ajansı, ilgili paydaş, kurum ve üniversitelerin TRB1 Bölgesindeki dezavantajlı kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik kurumsal kapasitelerini arttırmak

Sonuç 3: Kadın ve genç istihdamı konularında farkındalık arttırma faaliyetleri ile geniş bir kitleye ulaşmak

KONFERANS GÜNDEMİ

 

SAAT/TIME AKIŞ/FLOW
09.30-10.00 Kayıt/Registration
10.00.11.00 Açılış Konuşmaları/Opening Speeches

 

Willem KOLTHOF

Takım Lideri/ Team Leader

 

Osman Murat ÇETİN

ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı /MoLSS, Directorate of European Union and Financial Assistance, Head of Department

 

Abdulvahap YOĞUNLU

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri/ Secretary-General of Fırat Development Agency

 

Angel GUTIERREZ HIDALGO DE QUINTANA

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı / Head of Economic and Social Development of the EU Delegation to Turkey

 

Barış YENİÇERİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü/ Ministry of Industry and Technology, Development Agencies General Director

 

Selahattin GÜRKAN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı/ Mayor of Malatya Metropolitan Municipality

 

 

  Öznur ÇALIK

Malatya Milletvekili/ Deputy of Malatya

 

Bölge Milletvekilleri

Members of the Parliament (teşrifleri halinde/ in case they grace us with their presence)

 

Bülent TÜFENKCİ

Malatya Milletvekili/ Deputy of Malatya

 

Aydın BARUŞ

Malatya Valisi/ Governor of Malatya

11.00- 11.15 Kahve Arası /Coffee Break
11.15-11.30 TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Operasyonu Tanıtımı / Introduction of the Sustainable Integration of Disadvantaged People to Labour Force in TRB1 Region Operation

 

Midhat YÜZEROĞLU, Fırat Kalkınma Ajansı, İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi Başkanı, OKB Koordinatörü/ Head of Transformation in the Manufacturing Industry Unit, OCU Coordinator

 

11.30-12.30 Fark Yaratmak

Making a Difference

 

Ahmet Şerif İZGÖREN, İzgören Akademi, Yönetim Kurulu Başkanı İzgören Academy, President of the Board of Directors

12.30-13.45 Öğle Yemeği Arası/ Lunch Break  
13.45-14.15 Bir Başarı Hikayesi/: Nasıl Başardım? / A Success Story: How Did I Succeed?

Nursen KANKOTAN, Girişimci/ Entrepreneur

14.15-15.45 PANEL

Kadın ve Genç İşgücünü İstihdama Dahil Etmek: Geleceğin İş Dünyası Nasıl Olacak?

Involving Women and Youth in Employment: What Will the Future Business World Look Like?

 

Moderatör/Moderator:

 

Umur ÇALIKOĞLU, Kariyer Uzmanı, Eğitmen/ Career Specialist, Trainer

Panelistler / Panelists:

·         Prof. Dr. Yasemin AÇIK, Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı / President of the Fırat Industry and Business Federation

İş Dünyasında Kadın Lideriği / Women Leadership in the Business World

·         Prof. Dr. Kezban ÇELİK, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı

-Küresel ve Yerel Dinamikler Çerçevesinde Genç İstihdamına Bakış / A Look at Youth Employment in the Framework of Global and Local Dynamics

·         Kamil TAŞÇI, SOGEP Koordinatörü, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Planlama, Programlama ve Kentsel Gelişme Dairesi / SODEP Coordinator, Ministry of Industry and Technology, Department of Planning, Programming and Urban Development  

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında Genç ve Kadınların İş Gücüne Katılımı / Labor Force Participation of Youth and Women in the Scope of Social Development Support Program

·         Gizem KARSLI, İLO Türkiye Ofisi, İstihdam Uzmanı / ILO Turkey Office, Employment Specialist

-Gençlik ve COVID-19: Küresel Salgın Döneminde İnsana Yakışır İşlere Erişim /  Youth and COVID-19: Access to Decent Work During the Global Pandemic

 

15.45-16.00 Kahve Arası /Coffee Break
16.00-16.30 Soru-Cevap ve Kapanış Konuşmaları/ Question-Answer and Closing Remarks

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

%d blogcu bunu beğendi: