04.10.2023 - Malatya Fırat Haber
REKLAM ALANI

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci) ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/8) (Yüz Yüze Eğitim)

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci) ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/8) (Yüz Yüze Eğitim)

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 01.03.2021

KARAR NO          : 2021/07

Reklam

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun  27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

       1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulununtavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

       Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

       Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak  İlimiz Orta Risk Grubu’nda yer alan iller arasında sayılmıştır.

       İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesiyle,  Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenerek Genelge ekindeki EK-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.

       Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

       1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun hafta sonlarında (Cuma günleri sat 21.oo’den Pazartesi günleri saat 05.00’e kadar, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 01.12.2020 tarih ve 146 sayılı kararın kaldırılmasına,

İlimiz genelinde,­ hafta içi ve hafta sonu günlerde 21.00-­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

       01.12.2020 tarih ve 2020/146 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,.

       2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin 18.11.2020 tarih ve 2020/140 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının kaldırılmasına,

       65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu taşım araçlarını kullanabilmesine,

       3-  Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme yerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlamasına uymak kaydıyla 07.00­-19.00 saatleri arasında çalışmasına, yeme ­içme yerlerinin 19:00­-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-­al şeklinde çalışmasına, bu işyerlerinin 21.00­-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

        Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­ içme yeri için karar ekinde (EK-2) örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

      Yeme-içme yerlerinde HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine, onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­ koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

       4- Halı saha, yüzme havuzu vb. Tesislerin, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00-­19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

       5- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

       Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince, yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklinde düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e­-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

       6- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına,

       Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla, yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin biraraya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca birhüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

       Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili diğer maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

       Oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-1: İl Bazında Alınması Gereken Tedbirler Ile Uyulacak Kurallar

EK-2: Oturma Düzeni Planı

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 01.03.2021

KARAR NO          : 2021/08

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulununtavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak  İlimiz Orta Risk Grubu’nda yer alan iller arasında sayılmıştır.

  Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda;

  • İlimiz genelinde 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere;

– Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

– İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

– Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

– Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

– Lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

– Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,

  • Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren Özel Eğitim Okul ve sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlamasına,
  • Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine,
  • Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine,
  • Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

%d blogcu bunu beğendi: