04.06.2023 - Malatya Fırat Haber
REKLAM ALANI

16.04.2020 İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı karar-42 Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında

16.04.2020 İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı karar-42 Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 16.04.2020

KARAR NO          : 2020/42

Reklam

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına İlimizde de birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi hükümleri ve İçişleri Bakanlığının 16.04.2020 tarih ve 6879 sayılı yazısı uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMALARI YASAKLANMIŞTIR.

 2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARIN;

 1. a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
 2. b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
 3. c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeleri (Havalimanı, gümrük, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezi, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),

 1. d) Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonları ve tüm ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek lastik tamircileri (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
 2. e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeleri (doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 3. f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve bayileri,
 4. g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletmeler/firmalar,

 1. h) Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, diğer ilçelerde ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

 1. i) Oteller ve konaklama yerleri,
 2. j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
 3. k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır),
 4. l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları

Olarak belirlenmesine,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLERİN;

 1. a) Bu Genel Emrin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
 2. b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
 3. c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görevli olanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 1. d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 2. e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
 3. f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanlar,
 4. g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

 1. h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezi çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanları,

 1. i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacak olanlar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),
 2. j) Veteriner hekimler,
 3. k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,
 4. l) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),
 5. m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
 6. n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri hekimi vb.),
 7. o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca izin verilenler,

 1. p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
 2. r) 04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz)

Olarak belirlenmesine,

4- Daha önceki İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar hariç) 20 Nisan 2020 Pazartesi günü itibariyle geçerli olmasına,

 5- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince gerekli tedbirlerin alınmasına,

6- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla; tüm ilçelerde Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası veya esnaf ve sanatkârlar odası, belediyeler, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına,

Yapılan planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine,

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından ekmek dağıtımının gerçekleştirilmesine,

7- Gazete dağıtımının; sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır),

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

%d blogcu bunu beğendi: